หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่คณะผู้บริหารและพนักงานยาสูบรวมพลังออกกำลังกาย ในกิจกรรม TTM Fun Run วิ่งลุยสวน สูดโอโซน

คณะผู้บริหารและพนักงานยาสูบรวมพลังออกกำลังกาย ในกิจกรรม TTM Fun Run วิ่งลุยสวน สูดโอโซน

หมวดหมู่ :

เมื่อวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 นางสาวดาวน้อย  สุทธินิภาพันธ์ ผู้อำนวยการยาสูบ เป็นประธานเปิดกิจกรรมเดิน-วิ่ง TTM FUN RUN ครั้งที่ 1 วิ่งลุยสวน สูดโอโซน บริเวณด้านหน้าตึกอำนวยการ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อขานรับนโยบายของรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา ในการส่งเสริมสุขภาพกายด้วยการออกกำลังกายทุกวันพุธของสัปดาห์  โดยมีพนักงานยาสูบจากทุกหน่วยงานให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมแข่งขันทั้งประเภททีม และประเภทเดี่ยวรวมจำนวน 430 คน นอกจากกิจกรรมการแข่งขันเดิน-วิ่งระยะทางรวม 4 กิโลเมตร รอบโรงงานยาสูบแล้ว ผู้เข้าแข่งขันทุกคนยังได้ร่วมสนุกกับฐานกิจกรรมทั้ง 3 ฐาน ได้แก่ ฐานที่ 1 ถ่ายรูปเซลฟี่บริเวณสวนป่าเบญจกิติ ฐานที่ 2 วิ่งข้ามสิ่งกีดขวาง และฐานที่ 3 ผจญภัยในดินแดนน้ำแข็ง  ก่อนรวบรวมพลังวิ่งเข้าเส้นชัยรับเหรียญที่ระลึกทั้งประเภทเดี่ยวและประเภททีม
สำหรับทีมที่เข้าเส้นชัยเป็นทีมแรก ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม  210 RUNNING 5 จากฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 5  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม ONE จากฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 5  และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมรวมทีมรวมใจ ซึ่งประกอบไปด้วยสมาชิกจากฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 5 ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา สำนักงบประมาณ ฝ่ายตรวจสอบภายใน และฝ่ายบัญชีและการเงิน  ต้องขอแสดงความยินดีกับทุกทีมที่ได้รับรางวัลด้วยนะคะ
พนักงานยาสูบของเรารักในการออกกำลังกาย การทำกิจกรรมด้านกีฬา และเป็นนักกีฬาในหลายประเภท มีชมรมกีฬาที่หลากหลายภายในโรงงานยาสูบ  นโยบายส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพใจให้กับพนักงาน เป็นสิ่งที่คณะผู้บริหารโรงงานยาสูบทำมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานยาสูบทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีจิตใจแจ่มใสเบิกบาน ส่งผลให้การทำงานมีประสิทธิภาพ ฝ่ายอำนวยการและสื่อสารองค์ ต้องขอขอบคุณคณะผู้บริหารและพนักงานยาสูบทุกคนที่ได้ร่วมแรงร่วมกันจนทำให้กิจกรรม TTM FUN RUN ในครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ แล้วพบกันใหม่ในกิจกรรมต่อๆไป นะคะ
 

..เพิ่มเติม..