หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ร่าง - จ้างจัดทำเทปกาวปิดกล่องกระดาษลูกฟูกบรรจุบุหรี่ ขนาด 72 มม. * 330 ม. จำนวน 13,120 ม้วน...

ร่าง – จ้างจัดทำเทปกาวปิดกล่องกระดาษลูกฟูกบรรจุบุหรี่ ขนาด 72 มม. * 330 ม. จำนวน 13,120 ม้วน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฝจพ.e.02/40/60)

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..