หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่(ร่าง) ประกวดราคาซื้อสายคาดซองบุหรี่ แบบไม่มีสี ชนิดมีกาวในตัว ขนาด 1.6 มม. x 16,000 ม. จำนวน 15,360...

(ร่าง) ประกวดราคาซื้อสายคาดซองบุหรี่ แบบไม่มีสี ชนิดมีกาวในตัว ขนาด 1.6 มม. x 16,000 ม. จำนวน 15,360 ม้วน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฝจพ.e.03/22/60)

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..