หน้าแรกเกี่ยวกับองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)โครงการ "ทำดีเพื่อพ่อ " สำนักงานยาสูบหนองคาย

โครงการ "ทำดีเพื่อพ่อ " สำนักงานยาสูบหนองคาย

พนักงานสำนักงานยาสูบหนองคายร่วมกันปลูกถั่วงอกคอนโดไว้รับประทานเป็นอาหารกลางวันและแจกจ่ายให้พนักงานนำกลับไปรับประทานที่บ้านในโครงการ “ทำดีเพื่อพ่อ” ของสำนักงานยาสูบหนองคาย

..เพิ่มเติม..