หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ประกวดราคาจ้างเหมางานบริการจัดหาช่างฝีมือแรงงานฯ

ประกวดราคาจ้างเหมางานบริการจัดหาช่างฝีมือแรงงานฯ

หมวดหมู่ :

out61
ประกวดราคาจ้างเหมางานบริการจัดหาช่างฝีมือแรงงานเพื่อทำหน้าที่ผู้ช่วยช่างซ่อมแซมเครื่องจักรผลิตบุหรี่ (วุฒิปวช.) จำนวน 15 คน โดยปฏิบัติงานประจำอยู่ที่ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา โรงงานยาสูบ คลองเตย กรุงเทพฯ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ผู้สนใจสามารถติดต่อขอซื้อเอกสาร ฝวศ.ปe.01/2561 ได้ที่ กองธุรการ (อาคาร 2 ชั้น 2)  ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา โรงงานยาสูบ คลองเตย  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา 08.00-15.00น. เอกสารราคาชุดละ 500.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โทรศัพท์ 0-2229-1511 (คุณกรองพร) หรือ โทรสาร 0-2229-1508

..เพิ่มเติม..