หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่จ้างตรวจติดตามระบบบริหารคุณภาพ (Surveillance) และตรวจประเมินระบบบริหารคุณภาพ (Certification of Quality Management System) ตามมาตรฐาน ISO 9001 :...

จ้างตรวจติดตามระบบบริหารคุณภาพ (Surveillance) และตรวจประเมินระบบบริหารคุณภาพ (Certification of Quality Management System) ตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 ณ สำนักงานยาสูบเชียงใหม่ และสำนักงานยาสูบเชียงราย ฝ่ายใบยา โดยวิธีพิเศษ

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..