หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่(ฝจพ.e.02/32/60) ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดภายในอาคารที่ทำการของโรงพยาบาล ทำความสะอาดเตาเผาขยะ และเผาขยะติดเชื้อของโรงพยาบาลโรงงานยาสูบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

(ฝจพ.e.02/32/60) ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดภายในอาคารที่ทำการของโรงพยาบาล ทำความสะอาดเตาเผาขยะ และเผาขยะติดเชื้อของโรงพยาบาลโรงงานยาสูบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..