หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานขนส่ง/ย้ายใบยา สารปรุง วัสดุห่อมวน และอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงงานยาสูบ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฝจพ.e.02/22/60)

ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานขนส่ง/ย้ายใบยา สารปรุง วัสดุห่อมวน และอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงงานยาสูบ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฝจพ.e.02/22/60)

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..