หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ประกวดราคาซื้อ ก้นกรอง Cellulose Acetate ขนาด 108 มม. x 21.95 มม....

ประกวดราคาซื้อ ก้นกรอง Cellulose Acetate ขนาด 108 มม. x 21.95 มม. (PD 200 ± 20 มม.น้ำ) หุ้มด้วยกระดาษ Plug Wrap ความพรุน 6,000 CU จำนวน 225,504,000 ชิ้น ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฝจพ.e.03/07/60)

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..