หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่จ้างเหมาซ่อมแซมห้องประชุมและห้องควบคุม พร้อมครุภัณฑ์ ที่ชั้น 2 อาคารฝ่ายวิจัยและพัฒนา โรงงานยาสูบ คลองเตย กรุงเทพฯ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

จ้างเหมาซ่อมแซมห้องประชุมและห้องควบคุม พร้อมครุภัณฑ์ ที่ชั้น 2 อาคารฝ่ายวิจัยและพัฒนา โรงงานยาสูบ คลองเตย กรุงเทพฯ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..