หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศรับสมัครงานรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่งผู้ตรวจสอบ 3 และผู้ตรวจสอบ 4 สังกัดฝ่ายตรวจสอบภายใน

รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่งผู้ตรวจสอบ 3 และผู้ตรวจสอบ 4 สังกัดฝ่ายตรวจสอบภายใน

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..