หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างกรมบัญชีกลางจะเปิดอบรมการบันทึกข้อมูลสินค้าในระบบ e-Catalog ให้กับผู้ค้ากับภาครัฐ

กรมบัญชีกลางจะเปิดอบรมการบันทึกข้อมูลสินค้าในระบบ e-Catalog ให้กับผู้ค้ากับภาครัฐ

กรมบัญชีกลางจะเปิดอบรมการบันทึกข้อมูลสินค้าในระบบ e-Catalog ระหว่างวันที่ 6 – 10 มีนาคม 2560
หากผู้ค้าฯ สนใจสามารถสมัครได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBInhsYle2qDtDzEMc-arwSEld8LE6aeZd1BiroDxWVIDmvA/viewform

ที่มา : กรมบัญชีกลาง

..เพิ่มเติม..