หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่โรงงานยาสูบ เปิดศูนย์จัดจำหน่ายและกระจายสินค้า ใน สปป.ลาว ตั้งเป้าเดินหน้าขยายธุรกิจสู่ AEC

โรงงานยาสูบ เปิดศูนย์จัดจำหน่ายและกระจายสินค้า ใน สปป.ลาว ตั้งเป้าเดินหน้าขยายธุรกิจสู่ AEC

หมวดหมู่ :

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 คณะผู้บริหารโรงงานยาสูบ นำโดยนางสาวดาวน้อย  สุทธินิภาพันธ์ ผู้อำนวยการยาสูบ พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการโรงงานยาสูบและคณะผู้บริหารฝ่ายตลาด ฝ่ายขายโรงงานยาสูบ เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์จัดจำหน่ายและกระจายสินค้าในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ซึ่งเป็นประเทศแรกในกลุ่มประเทศ CLMVT ที่โรงงานยาสูบเดินหน้าการขยายตลาดบุหรี่ไปสู่ต่างประเทศ
นางสาวดาวน้อย  สุทธินิภาพันธ์ ผู้อำนวยการยาสูบ กล่าวว่า โรงงานยาสูบมีการดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์หรือความมุ่งหวังที่จะเป็นองค์กรชั้นนำในธุรกิจยาสูบของกลุ่มประเทศ CLMVT มีแผนการขยายตลาดบุหรี่ไปสู่ตลาดอาเซียน โดยเริ่มที่กลุ่มประเทศ CLMVT ซึ่งประกอบด้วย กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม และไทย สำหรับศูนย์จัดจำหน่ายและกระจายสินค้าใน สปป.ลาว ตั้งอยู่บริเวณริมถนนเต้ 2 บ้านดงนาทอง เมืองสีโคตรตะบอง แขวงนครหลวงเวียงจันทน์ ถือเป็นโครงการนำร่องของโรงงานยาสูบ ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ในแขวงเวียงจันทน์และแขวงจำปาสัก โดยมีร้านค้าที่สามารถกระจายบุหรี่ประมาณ 1,200 – 1,500 ร้านค้า
ผู้อำนวยการยาสูบ กล่าวว่า เหตุผลที่เลือก  สปป.ลาวเป็นแห่งแรก เพราะจากการศึกษาข้อมูลและสำรวจตลาดใน สปป.ลาว พบว่าบุหรี่ไทยมีจุดแข็งกว่าบุหรี่ตราอื่น เนื่องจากผู้บริโภคลาวยอมรับในผลิตภัณฑ์ทุกประเภทของไทยอยู่แล้ว บุหรี่ไทยจึงเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย และกลุ่มเป้าหมายผู้บริโภคในลาวก็เป็นกลุ่มป้าหมายเดียวกันกับผู้บริโภคภายในประเทศไทย เมื่อถามถึงส่วนแบ่งทางการตลาด ผู้อำนวยการยาสูบตั้งเป้าในปีแรก ไม่ต่ำกว่า 5,000 หีบ และในปีต่อไปจะเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดเป็น 10,000 หีบ ต่อปี
ด้านการทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการตลาดใน สปป.ลาว ทางฝ่ายตลาดและฝ่ายขายของโรงงานยาสูบมีแผนที่จะสร้างการรับรู้ให้กับผู้บริโภค โดยเดินหน้าประชาสัมพันธ์ปูพรมทั่วทั้ง สปป.ลาว เพื่อให้ผู้บริโภคทราบว่ามีศูนย์จัดจำหน่ายบุหรี่ไทยใน สปป. ลาว  และโรงงานยาสูบมีแผนที่จะขยายไปยังบริเวณลาวตอนเหนือทางฝั่งหลวงพระบางอีก 2 แขวง ในเดือนมีนาคม 2560
สำหรับผลิตภัณฑ์บุหรี่ของโรงงานยาสูบที่นำร่องเข้าสู่ตลาด สปป.ลาว มีจำนวน 3 ตรา ได้แก่ บุหรี่ตรากรองทิพย์ 90 ตราสายฝน 90 และตราสามิต 90 ซึ่งเป็นบุหรี่ที่ได้รับความนิยมสูงสุดและมียอดจำหน่ายที่ดีทั้งในและต่างประเทศ และในปลายเดือนมีนาคม 2560 นี้ โรงงานยาสูบจะนำบุหรี่ตราไลน์ 7.8 ออกจำหน่ายในตลาด สปป.ลาว เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในกลุ่มวัยรุ่น
ผู้อำนวยการยาสูบ กล่าวทิ้งท้ายว่า การเปิดศูนย์จัดจำหน่ายและกระจายสินค้าใน สปป.ลาว ครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายหลักก็เพื่อกระจายสินค้าสู่ร้านค้าและผู้บริโภคใน สปป.ลาว ได้อย่างทั่วถึง เป็นการเพิ่มพื้นที่การจำหน่ายบุหรี่ไทยในต่างประเทศ เข้าถึงผู้บริโภคชาวต่างชาติที่นิยมผลิตภัณฑ์จากประเทศไทยและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของโรงงานยาสูบให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มประเทศแถบ AEC สร้างรายได้เพิ่มจากการส่งออก นอกเหนือจากรายได้จากการจำหน่ายบุหรี่ภายในประเทศ และเร็วๆนี้ โรงงานยาสูบมีแผนเดินหน้าการขยายตลาดไปยังประเทศฟิลิปปินส์เป็นประเทศต่อไป

..เพิ่มเติม..