หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ฝจพ.ส.02/08/60 - สอบราคาจ้างทำเทปกาวปิดกล่องกระดาษลูกฟูกบรรจุบุหรี่ ขนาดกว้าง 72 มม.*330 ม. จำนวน 5,200 ม้วน

ฝจพ.ส.02/08/60 – สอบราคาจ้างทำเทปกาวปิดกล่องกระดาษลูกฟูกบรรจุบุหรี่ ขนาดกว้าง 72 มม.*330 ม. จำนวน 5,200 ม้วน

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..