หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่"ผู้บริหารโรงงานยาสูบ สวัสดีปีใหม่ อธิบดีกรมสรรพสามิต

"ผู้บริหารโรงงานยาสูบ สวัสดีปีใหม่ อธิบดีกรมสรรพสามิต

หมวดหมู่ :

นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ ผู้อำนวยการยาสูบ พร้อมด้วย ผู้บริหารโรงงานยาสูบเข้ารับพรปีใหม่ 2560 จาก นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต ณ กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559

..เพิ่มเติม..