หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ผู้บริหารโรงงานยาสูบ สวัสดีปีใหม่ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต

ผู้บริหารโรงงานยาสูบ สวัสดีปีใหม่ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต

หมวดหมู่ :

นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ ผู้อำนวยการยาสูบ พร้อมด้วย ผู้บริหารโรงงานยาสูบเข้ารับพรปีใหม่ 2560 จาก นางสาววิไล ตันตินันทน์ธนา ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต ณ กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559

..เพิ่มเติม..