หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ชาวยาสูบร่วมกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ สืบสานพระราชปณิธาน รัชกาลที่ 9 ใต้ร่มพระบารมี รัชกาลที่ 10

ชาวยาสูบร่วมกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ สืบสานพระราชปณิธาน รัชกาลที่ 9 ใต้ร่มพระบารมี รัชกาลที่ 10

หมวดหมู่ :

        เมื่อวันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2559 โรงงานยาสูบจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับพนักงานยาสูบที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทมาตลอดทั้งปี ในปีนี้ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อร่วมน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 โดยมีนางสาวดาวน้อย  สุทธินิภาพันธ์ ผู้อำนวยการยาสูบ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กรรมการอำนวยการโรงงานยาสูบ และพนักงานยาสูบ มาร่วมกิจกรรม ณ บริเวณสนามหญ้า ริมสระบัว

        กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการประกวดบอร์ดนิทรรศการในหัวข้อ “พ่อกับโครงการหลวง” จาก 25 หน่วยงานภายในโรงงานยาสูบ โดยหน่วยงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ฝ่ายบริการกลาง ได้รับเงินรางวัลจำนวน 30,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 5 ได้รับเงินรางวัลจำนวน 20,000 บาท และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ฝ่ายขาย ได้รับเงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท  ส่วนรางวัลชมเชยจำนวน 22 หน่วยงาน ได้รับเงินรางวัลหน่วยงานละ จำนวน 5,000 บาท

       กิจกรรมการประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ พร้อมจินตลีลาประกอบเพลง จาก 6 กลุ่มภารกิจ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สร้างสีสันภายในงาน เพราะทุกกลุ่มภารกิจต่างอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์อันทรงคุณค่ามาขับร้อง ประกอบกับการแสดงจินตลีลาที่พลิ้วไหว สวยงามและพร้อมเพียง สร้างความประทับใจให้ผู้ชมได้เป็นอย่างยิ่ง โดยกลุ่มภารกิจที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ กลุ่มภารกิจด้านโรงงานผลิตยาสูบ ในชื่อชุดการแสดง “อาลัยรักพ่อหลวง” ได้รับเงินรางวัล จำนวน 50,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ กลุ่มภารกิจด้านบริหารจัดการผลิต ในชื่อชุดการแสดง “สู่ฝันอันสูงสุด” ได้รับเงินรางวัลจำนวน 30,000 บาท  รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ กลุ่มภารกิจด้านบริหาร ในชื่อชุดการแสดง “คีตราชนิพนธ์” ได้รับเงินรางวัล จำนวน 20,000 บาท  ส่วนรางวัลชมเชย 3 กลุ่มภารกิจ ได้แก่ กลุ่มภารกิจขึ้นตรงผู้อำนวยการยาสูบ ในชื่อชุดการแสดง “หยาดน้ำพระทัย ชโลมใจไทยทั้งแผ่นดิน” กลุ่มภารกิจด้านใบยา ในชื่อชุดการแสดง “อรุณเบิกฟ้า” และกลุ่มภารกิจด้านตลาด ในชื่อชุดการแสดง “บทเพลงที่พ่อแต่ง สีสันแห่งดนตรี” ได้รับเงินรางวัล กลุ่มภารกิจละ จำนวน 10,000 บาท

     สำหรับกิจกรรมการจับรางวัลทองคำในปีนี้ มีรางวัลทองคำหนัก 1 บาท จำนวน 4 รางวัล ทองคำหนัก 50 สตางค์ จำนวน 4 รางวัล และทองคำหนัก 25 สตางค์ จำนวน 124 รางวัล โดยจัดสรรโควตารางวัลตามจำนวนของพนักงานแต่ละส่วนงาน และทำการสุ่มโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลทองคำหนัก 1 บาท ได้แก่ นางวิภาภร  กิจไพฑูรย์ ฝ่ายการแพทย์ นายศักรินทร์  พุ่มเจริญ ฝ่ายตลาด นายสมศักดิ์  อุปตา ฝ่ายตรวจสอบภายใน และนายไพรัตน์  ชากัน สำนักงานยาสูบบ้านไผ่   ส่วนผู้ที่ได้รับรางวัลทองคำหนัก 50 สตางค์ ได้แก่ น.ส.สมจิตรา  ชาตินักรบ ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร นายกิตตินัท  แอมโคก สำนักงานยาสูบบ้านไผ่  น.ส.สุชา เย็นจารุง ฝ่ายวางแผนการผลิต และ น.ส.กรกมล  ลำเจียกเทศ ส่วนงานโครงการย้ายโรงงานผลิตยาสูบ สำนักงานใหญ่คลองเตย

       นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดแสดงบอร์ดนิทรรศการกลาง ในหัวข้อ 38 เส้นทางแห่งความสุข 38 โครงการหลวง  กิจกรรมบอกรักพ่อ ผ่านตู้คิดถึงพ่อ และบูธนิทรรศการจำหน่ายสินค้าประเภทสิ่งทอจากเส้นใยกัญชง (เฮมพ์) อีกด้วย

      กิจกรรมในวันนี้จะสำเร็จลุล่วงไปไม่ได้ หากขาดความร่วมแรงร่วมใจจากพวกเราชาวยาสูบทุกคน ขอขอบคุณพนักงานทุกส่วนงานที่ให้ความร่วมมือในทุกกิจกรรม แสดงถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของครอบครัวยาสูบ และพวกเราจะมุ่งมั่นพัฒนากิจการยาสูบไทยให้ก้าวหน้าเคียงคู่ประเทศไทยสืบไป สวัสดีปีใหม่ 2560

..เพิ่มเติม..