หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่พิธีลงนามสัญญา งานจัดซื้อและจ้างเหมาะ ติดตั้ง ทดสอบระบบ เครื่องจักรด้านโรงพิมพ์แบบป้อนแผ่น

พิธีลงนามสัญญา งานจัดซื้อและจ้างเหมาะ ติดตั้ง ทดสอบระบบ เครื่องจักรด้านโรงพิมพ์แบบป้อนแผ่น

หมวดหมู่ :

พลโทสุรไกร จัตุมาศ ประธานกรรมการอำนวยการโรงงานยาสูบ พร้อมด้วย กรรมการอำนวยการฯ และผู้บริหารโรงงานยาสูบ ร่วมในพิธีลงนามสัญญา งานจัดซื้อและจ้างเหมาะ ติดตั้ง ทดสอบระบบ เครื่องจักรด้านโรงพิมพ์แบบป้อนแผ่น และอุปกรณ์โรงพิมพ์ (สัญญา M-03/2) ระหว่างโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง และบริษัทอินเตอร์กราฟฟิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ โรงงานยาสู

..เพิ่มเติม..