หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ร่าง TOR ประกวดราคางานซื้อแผงพลาสติก จำนวน 6,480 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ร่าง TOR ประกวดราคางานซื้อแผงพลาสติก จำนวน 6,480 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

หมวดหมู่ :

 
ร่างและTORแผงพลาสติก-1.pdf
ประกวดราคางานซื้อแผงพลาสติก ( Plastic Pallet) จำนวน 6,480 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
กำหนดรับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 8 – 13 ธัน วาคม 2559 ตามรายละเอียดที่แนบ
e-mail: supp@thaitobacco.or.th
โทรศัพท์ 0-2229-1505 หรือ โทรสาร 0-2229-1508 (คุณวดี)
สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะวิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย

..เพิ่มเติม..