หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ผู้อำนวยการยาสูบ มอบของที่ระลึกและแสดงความยินดีกับพนักงาน

ผู้อำนวยการยาสูบ มอบของที่ระลึกและแสดงความยินดีกับพนักงาน

หมวดหมู่ :

ผู้อำนวยการยาสูบ มอบของที่ระลึกและแสดงความยินดีกับพนักงานในที่ประชุมผู้บริหารระดับฝ่าย
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 ในที่ประชุมผู้บริหารระดับฝ่าย นางสาวดาวน้อย  สุทธินิภาพันธ์ ผู้อำนวยการยาสูบ ได้มอบเงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท ให้กับนายจักรพันธ์  ฟองสุวรรณ์ พนักงานกองบริหารทั่วไป ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร ผู้ชนะเลิศในโครงการประกวดการออกแบบชุดเครื่องแบบพนักงานยาสูบ พร้อมกล่าวชื่นชมในความสามารถ
จากนั้น ผู้อำนวยการยาสูบได้กล่าวแสดงความยินดี พร้อมมอบของที่ระลึกให้แก่พนักงานยาสูบที่ได้รับรางวัลจากการส่งผลงานเข้าแข่งขันในงานมหกรรมคุณภาพนานาชาติ IQPC 2016 ที่ประเทศอินโดนีเซียเมื่อวันที่ 7 – 10 พฤศจิกายน 2559 ดังนี้

  1. รางวัล GOLD AWARD เรื่อง ลดปัญหาก้นกรองหลุดจากตัวมวนบุหรี่ของเครื่องมวน Protos 70 No.5 โดยกลุ่ม Galileo ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 3 ประกอบด้วย นายสมมาศ แก้วเลี่ยม นายสราวุธ ไตรบุญ นางปิยดา  สมุทรคีรี  นายธนัน  นิ่มเรือง  นางสาวณัธวดี  โนนแก้ว และนายศักดา  ปานมงคล
  2. รางวัล SILVER AWARD เรื่อง ลดอัตรารั่วของซองฟิล์มบุหรี่ที่เครื่อง Sasib Delta – w No.17 โดยกลุ่ม Better Seal ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 4 ประกอบด้วย นายปรีชา เซ็มมุกดา นางสาวฟาริดา  จันทร์อำนวย  นางงามนิจ  สารประดิษฐ์  นายเกษม  กำลังดี  นายสัญญา  ขันเพ็ช  และนายจักรวาล  ซัมดิน


 

..เพิ่มเติม..