หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่โรงงานยาสูบ จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี น้อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

โรงงานยาสูบ จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี น้อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

หมวดหมู่ :

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 นางสาวดาวน้อย  สุทธินิภาพันธ์ ผู้อำนวยการยาสูบ นำคณะผู้บริหารและพนักงานยาสูบ ร่วมกิจกรรมรวมพลังน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมประกาศความจงรักภักดีและร่วมรำลึกถึงพระองค์ท่าน ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89  ณ สนามฟุตบอลโรงงานยาสูบ

พนักงานยาสูบทุกส่วนงานยืนประจำตำแหน่งบนสนามฟุตบอล แปรรูปขบวนเป็นเลขเก้าไทย และโบว์ไว้อาลัย โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูงและผู้นำขับร้องเพลงยืนอยู่บริเวณเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เคารพธงชาติโดยพร้อมเพรียงกัน จากนั้นผู้อำนวยการยาสูบกล่าวนำคำปฏิญาณ และทุกคนพร้อมใจกันขับร้องบทเพลงสรรเสริญพระบารมี

ภาพความสวยงามของการแปรรูปขบวนในวันนี้ แสดงถึงพลังแห่งความจงรักภักดีของพนักงานยาสูบทุกคน นอกจากที่โรงงานยาสูบ สำนักงานใหญ่แล้ว ในส่วนของสำนักงานยาสูบส่วนภูมิภาค ทั้ง 10 แห่ง และโรงงานผลิตยาสูบ 6 ณ สวนอุตสาหกรรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ก็มีการจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดีเช่นเดียวกัน ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ โรงงานยาสูบได้จัดขึ้นพร้อมกับรัฐบาลและหลายหน่วยงานต่างๆ ทั่วประเทศ ถือเป็นภาพประวัติศาสตร์แห่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของปวงชนชาวไทยทุกคน

..เพิ่มเติม..