หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ราคากลางงานจ้างทำรูปปั้นพลตรีหลวงชำนาญยุทธศิลป์ ขนาดเท่าคนจริง พร้อมติดตั้งที่สำนักงานยาสูบเชียงใหม่ จำนวน 1 ชุด และที่สถานีทดลองยาสูบแม่โจ้ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีพิเศษ

ราคากลางงานจ้างทำรูปปั้นพลตรีหลวงชำนาญยุทธศิลป์ ขนาดเท่าคนจริง พร้อมติดตั้งที่สำนักงานยาสูบเชียงใหม่ จำนวน 1 ชุด และที่สถานีทดลองยาสูบแม่โจ้ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีพิเศษ

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..