หน้าแรกเกี่ยวกับองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)พิธีลงนามข้อตกลงคุณธรรม งานจัดหา ติดตั้ง ทดสอบระบบเครื่องจักร ด้านโรงพิมพ์แบบป้อนม้วน

พิธีลงนามข้อตกลงคุณธรรม งานจัดหา ติดตั้ง ทดสอบระบบเครื่องจักร ด้านโรงพิมพ์แบบป้อนม้วน

โรงงานยาสูบจัดพิธีลงนามข้อตกลงคุณธรรม งานจัดหา ติดตั้ง ทดสอบระบบเครื่องจักร ด้านโรงพิมพ์แบบป้อนม้วน และอุปกรณ์โรงพิมพ์  (สัญญา  M-03/1)  ระหว่างโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง  บริษัท ครีเอชั่นแมชชีนเนอรรี่ ครอร์ปอเรชั่นจำกัด  บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)  บริษัท เทคโน โกลบอล จำกัด  บริษัท วินเทจ  เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสเตรัคชั่น จำกัด  บริษัท เทพวงศ์  อินเตอร์เทรด จำกัด  บริษัท กิจการร่วมค้า เทพวงศ์ อินเตอร์ไซเบอร์ เอสเอ็ม จำกัด  บริษัท อุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์  จำกัด  บริษัท อินเตอร์กราฟฟิคส์  (ประเทศไทย) จำกัด  บริษัท ไซเบอร์  เอสเอ็ม (ไทย) จำกัด  บริษัท  สวิทชเฟลคช จำกัด  และผู้สังเกตการณ์   เมื่อวันอังคารที่ 2 สิงหาคม  2559  ณ ห้องปรุชม 1 ตึกอำนวยการ โรงงานยาสูบ

..เพิ่มเติม..