หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่กิจกรรม "ลดมลพิษในใจด้วยสมาธิ"

กิจกรรม "ลดมลพิษในใจด้วยสมาธิ"

หมวดหมู่ :

นายมณเฑียร สงวนรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและสื่อสารองค์กร เป็นประธานในกิจกรรม “ลดมลพิษในใจด้วยสมาธิ” โดยอ.สุริยา มากมูล อดีตพระเลขาของพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์สิรินธโร ซึ่งจัดขึ้นให้พนักงานยาสูบและบุคคลทั่วไป เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม 1 ฝ่ายโรงานผลิตยาสูบ 5

 

 

 
 

..เพิ่มเติม..