หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ร่าง TOR ประกวดราคาจ้างเหมางานบริการจัดหาช่างฝีมือแรงงานเพื่อทำหน้าที่ผู้ช่วยช่างซ่อมแซมเครื่องจักรผลิตบุหรี่ ที่ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา โรงงานยาสูบ คลองเตย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ร่าง TOR ประกวดราคาจ้างเหมางานบริการจัดหาช่างฝีมือแรงงานเพื่อทำหน้าที่ผู้ช่วยช่างซ่อมแซมเครื่องจักรผลิตบุหรี่ ที่ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา โรงงานยาสูบ คลองเตย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

หมวดหมู่ :

กำหนดรับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 25-28 กรกฎาคม 2559 ตามรายละเอียดที่แนบ
e-mail: supp@thaitobacco.or.th
โทรศัพท์ 0-2229-1511 หรือ โทรสาร 0-2229-1508 (คุณกรองพร)
สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะวิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย

..เพิ่มเติม..