หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ประกาศโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง เรื่องการขายทอดตลาดสิ่งของต่างๆ ที่ไม่ใช้ประโยชน์

ประกาศโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง เรื่องการขายทอดตลาดสิ่งของต่างๆ ที่ไม่ใช้ประโยชน์

หมวดหมู่ :

ประกาศโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง เรื่องการขายทอดตลาดสิ่งของต่างๆ  ที่ไม่ใช้ประโยชน์
จำนวน 2 รายการ

  1. ซากครุภัณฑ์ ส่ิงของต่าง ๆ
  2. ซากพัสดุอะไร่ชำรุดและเสื่อมสภาพ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

..เพิ่มเติม..