หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่(ร่าง) จ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดบริเวณต่างๆ ภายในตึกอำนวยการ, กองการสถานที่, บ้านพักรับรอง เลขที่ 40 ฝจพ.e.02/35/59

(ร่าง) จ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดบริเวณต่างๆ ภายในตึกอำนวยการ, กองการสถานที่, บ้านพักรับรอง เลขที่ 40 ฝจพ.e.02/35/59

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..