หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่สอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานดูแลทำความสะอาดอาคาร สถานที่ ภายในบริเวณโรงงานยาสูบ จำนวน 3 รายการ (ฝจพ.ส.02/56/59)

สอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานดูแลทำความสะอาดอาคาร สถานที่ ภายในบริเวณโรงงานยาสูบ จำนวน 3 รายการ (ฝจพ.ส.02/56/59)

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..