หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่โรงพยาบาลโรงงานยาสูบ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมและฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง "คุณภาพชีวิต พิชิตโรคปอด (อุดกั้นเรื้อรัง) โดย ทีมแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาฯ​ (ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย)

โรงพยาบาลโรงงานยาสูบ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมและฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง "คุณภาพชีวิต พิชิตโรคปอด (อุดกั้นเรื้อรัง) โดย ทีมแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาฯ​ (ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย)

หมวดหมู่ :

OK “คุณภาพชีวิต พิชิตโรคปอด (อุดกั้นเรื้อรัง)” A4 copy 1
 

..เพิ่มเติม..