หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่เอกสารประกวดราคาซื้อก้นกรอง Cellulose Acetate ขนาด 120 มม. x 24.4 มม. (PD 280 มม.น้ำ)...

เอกสารประกวดราคาซื้อก้นกรอง Cellulose Acetate ขนาด 120 มม. x 24.4 มม. (PD 280 มม.น้ำ) หุ้มด้วยกระดาษ Plug Wrap 6,000 CU จำนวน 1,459,920,000 ชิ้น เลขที่ ฝจพ.e.03/12/59

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..