หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่พิธีลงนามสัญญางานจัดซื้อ และจ้างเหมาติดตั้ง ทดสอบระบบเครื่องจักร

พิธีลงนามสัญญางานจัดซื้อ และจ้างเหมาติดตั้ง ทดสอบระบบเครื่องจักร

หมวดหมู่ :

โรงงานยาสูบ จัดพิธีลงนามสัญญางานจัดซื้อ และจ้างเหมาติดตั้ง ทดสอบระบบเครื่องจักรและอุปกรณ์ด้านกระบวนการจัดเก็บและเบิกจ่ายใบยาและหีบบุหรี่อัตโนมัติ (สัญญา M-02/4)ระหว่าง โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง และบริษัท อัพเดท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

..เพิ่มเติม..