หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศรับสมัครงานประกาศเรื่องกำหนดวันลงนามสัญญาจ้างลูกจ้างและเริ่มฝึกงานตามโครงการเสริมทักษะด้านช่าง รุ่นที่ 1

ประกาศเรื่องกำหนดวันลงนามสัญญาจ้างลูกจ้างและเริ่มฝึกงานตามโครงการเสริมทักษะด้านช่าง รุ่นที่ 1

หมวดหมู่ :

ประกาศเรื่องกำหนดวันลงนามสัญญาจ้างลูกจ้างและเริ่มฝึกงานตามโครงการเสริมทักษะด้านช่าง รุ่นที่ 1 คลิกรายละเอียด

..เพิ่มเติม..