หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ปี 2559 ลุ้นรับของรางวัลสุดฟินจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ปี 2559 ลุ้นรับของรางวัลสุดฟินจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

หมวดหมู่ :

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Digital Economy) ผ่านการตอบแบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ปี 2559

ลุ้นรับของรางวัลสุดฟิน อินเทรนด์ ทั้ง Samsung Galaxy S7 edge, Samsung Galaxy Tab S2   และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย

Template_Size_internet_userProfile2016_WelcomeScreen_1920x1080

คลิ๊กเพื่อตอบแบบสอบถาม

ในการกำหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Digital Economy)
เพื่อให้เกิดประโยชน์กับตัวท่านและประเทศชาติมากที่สุดจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีข้อมูลส่วนหนึ่งเพื่อใช้สะท้อนพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตจากภาค ประชาชนทุกกลุ่ม ดังนั้นเพื่อให้การกำหนดนโยบายดังกล่าวสามารถตอบโจทย์และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของประเทศ และเป็นการสร้างโอกาสในการเข้าถึง ICT ได้อย่างมีคุณภาพ เท่าเทียม และทั่วถึง สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงจัดให้มีการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกปีนับตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา เพื่อให้ทราบข้อมูลพื้นฐาน ลักษณะและพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต รวมไปถึงคำถามพิเศษประจำปี โดยในปีนี้เป็นการสำรวจพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยี 3G หรือ 4G ว่าส่งผลให้ชีวิตคนไทยดีขึ้นอย่างไร สพธอ. ขอเชิญชวนท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดนโยบายด้าน ICT ของประเทศ โดยขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสำรวจฯ จำนวน 21 ข้อ ใช้เวลาตอบประมาณ 15 – 20 นาที และเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณสำหรับความร่วมมือดังกล่าว
จะมีการสุ่มจับรางวัลผู้โชคดีจากผู้ตอบแบบสำรวจออนไลน์ทั้งหมด

 

รางวัลผู้โชคดีจาก
ผู้ตอบแบบสำรวจออนไลน์

Samsung Galaxy S7 edge จำนวน 1 รางวัล
Samsung Galaxy Tab S2 8.0 จำนวน 1 รางวัล
Samsung Gear S2 Sport
จำนวน 1 รางวัล
แบตเตอรี่สำรอง ELOOP รุ่น E14 20000 mAh
จำนวน 50 รางวัล

 

ตอบแบบสำรวจฯ ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 
ประกาศผลผู้โชคดีในวันที่ 10 สิงหาคม 2559 ที่
www.etda.or.th และ fb.com/ETDA.Thailand

 

..เพิ่มเติม..