หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ฝจพ.e.02/12/59 จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ณ ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 3, 4 และ 5 โรงงานยาสูบ คลองเตย กรุงเทพฯ จำนวน...

ฝจพ.e.02/12/59 จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ณ ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 3, 4 และ 5 โรงงานยาสูบ คลองเตย กรุงเทพฯ จำนวน 2 กลุ่มงาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..