หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่กิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานผลิตยาสูบ 6 รุ่นที่ 9

กิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานผลิตยาสูบ 6 รุ่นที่ 9

หมวดหมู่ :

         เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2559 กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายอำนวยการและสื่อสารองค์กร ได้นำพนักงานยาสูบฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 3 ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 4 และฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 5 รุ่นที่ 9 จำนวน  30 คน เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตยาสูบ 6 ณ สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสชมบรรยากาศสถานที่ทำงานแห่งใหม่ เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนย้ายฐานการผลิตในอนาคตต่อไป

New 9 (20) New 9 (33) New 9 (37) New 9 (48) New 9 (51) New 9 (52) New 9 (54) New 9 (55)

กองสื่อสารองค์กร

..เพิ่มเติม..