หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่พิธีลงนามสัญญาซื้อขายและติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์การผลิตบุหรี่ ด้านกระบวนการผลิตยาเส้นพอง (สัญญา M01/2)

พิธีลงนามสัญญาซื้อขายและติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์การผลิตบุหรี่ ด้านกระบวนการผลิตยาเส้นพอง (สัญญา M01/2)

หมวดหมู่ :

      นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ ผู้อำนวยการยาสูบลงนามสัญญาซื้อขายและติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์การผลิตบุหรี่ด้านกระบวนการผลิตยาเส้นพอง (สัญญา M01/2) สำหรับโรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่ ระหว่างโรงงานยาสูบ และนายภาสิต  ลี้สกุล กรรมการบริษัทสหการวิศวการจำกัด โดยมีพลโทสุรไกร จัตุมาศ ประธานคณะกรรมการอำนวยการโรงงานยาสูบ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยพลเอกรณชัย มัญชุสุนทรกุล ประธานอนุกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง นายธานี  พุฒิพันธุ์พฤทธิ์  ผู้สังเกตการณ์ข้อตกลงคุณธรรมฯ คณะกรรมการอำนวยการฯ ผู้บริหารโรงงานยาสูบ และแขกผู้มีเกียรติร่วมเป็นสักขีพยาน ในการนี้ผู้อำนวยการยาสูบได้แถลงผลการดำเนินงานโรงงานยาสูบปี 2558 ด้วย ณ ห้องกรองทิพย์ โรงงานยาสูบ สำนักงานใหญ่คลองเตย เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2559


 
 

..เพิ่มเติม..