หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานยาสูบซึ่งจดทะเบียนมอบของขวัญปีใหม่ให้ผู้จัดการกองทุน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานยาสูบซึ่งจดทะเบียนมอบของขวัญปีใหม่ให้ผู้จัดการกองทุน

หมวดหมู่ :

       นางสิริวัฒน์ ธีระศักดิ์ รองผู้อำนวยการยาสูบด้านบริหาร ประธานกรรมการกองทุนฯ มอบของขวัญให้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2559 ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558

BL (8)re BL (10)re BL (12)re BL (15)re

กองสื่อสารองค์กร

News & Photos by S. Jnas

..เพิ่มเติม..