หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่พิธีลงนามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ครั้งที่ 2

พิธีลงนามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ครั้งที่ 2

หมวดหมู่ :

        เมื่อวันพุธ ที่ 2 ธันวาคม 2558 โรงงานยาสูบได้จัดพิธีลงนามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ครั้งที่ 2 ระหว่างโรงงานยาสูบ ผู้สังเกตการณ์ที่ได้รับการแต่งตั้งจากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) และบริษัทผู้เข้าเสนอราคา ในการดำเนินการจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ด้านกระบวนการจัดเก็บ เบิกจ่ายใบยาและหีบบุหรี่อัตโนมัติ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างมีความโปร่งใสและเป็นธรรม สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ โดยมีนายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธี ณ ห้องกรองทิพย์ สโมสรพนักงานยาสูบ โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง

MOU2 (1) MOU2 (2) MOU2 (3) MOU2 (4) MOU2 (5)g MOU2 (6) MOU2 (7) MOU2 (8) MOU2 (9) MOU2 (10) MOU2 (11)

กองสื่อสารองค์กร

News by Lillytoon/Photos by S.Jnas

..เพิ่มเติม..