หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานยาสูบรับโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ รางวัลชนะเลิศกองทุนฯ ดีเด่น

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานยาสูบรับโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ รางวัลชนะเลิศกองทุนฯ ดีเด่น

หมวดหมู่ :

        นางภัทรพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้ตรวจการ กรรมการและเลขานุการ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานยาสูบ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว รับโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รางวัลชนะเลิศการประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่น ครั้งที่ 4 ประจำปี 2558 ประเภทกองทุนขนาดระหว่าง 1,000-5,000.- ล้านบาท โดยผู้บริหารโรงงานยาสูบและกรรมการกองทุนฯ ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องแกรนด์บอลลรูม ชั้น 7 โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ สุขุมวิท เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558

KT 1 KT 2 KT 3 KT 4 KT 5 KT 6 KT 7 KT 8 Kt 9 KT 10

กองสื่อสารองค์กร

News & Photos by S. Jnas

..เพิ่มเติม..