stronger_together58

ข่าวสารและกิจกรรม โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง

เลื่อนชมข่าวสารและกิจกรรม
วันคล้ายวันสถาปนากรมสรรพากร ครบรอบ 100 ปี

วันคล้ายวันสถาปนากรมสรรพากร ครบรอบ 100 ปี

           นางนิภา บุนนาค รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้แทนโรงงานยาสูบ ร่วมแสดงความยินดีและมอบเงินบริจาคสมทบ “มูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก”  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมสรรพากร ครบรอบ 100 ปี  ณ สำนักงานใหญ่ กรมสรรพากร ถนนพหลโยธิน เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558 กองสื่อสารองค์กร News & Photos by S....

STRONGER TOGETHER

STRONGER TOGETHER

...

ร่วมแสดงความยินดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ร่วมแสดงความยินดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

คณะผู้บริหารโรงงานยาสูบกระทรวงการคลัง ร่วมแสดงความยินดีกับ นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ณ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม...

โครงการปรับปรุงและพัฒนาสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

โครงการปรับปรุงและพัฒนาสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบโล่ที่ระลึกแก่ คณะผู้บริหารโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง เนื่องในโอกาสที่โรงงานยาสูบ สนับสนุนงบประมาณในการจัดทำโครงการปรับปรุงและพัฒนาสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ภายในค่าย นวมินทราชินี ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 ณ ค่ายนวมินทราชินี...

“Our Home Our Country Together Stronger”

“Our Home Our Country Together Stronger”

โรงงานยาสูบขอสนับสนุนให้คนไทย "Our Home Our Country Together Stronger" "เราจะเติบโตและแข็งแกร่งไปด้วยกัน เพราะที่นี่คือ บ้านของเรา...

“Bike For Mom  ปั่นเพื่อแม่”

“Bike For Mom ปั่นเพื่อแม่”

พนักงานยาสูบจำนวน 18 คน จากชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพยาสูบ (TTTC) ที่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมใจกันเข้าร่วมปั่นจักรยาน “Bike For Mom  ปั่นเพื่อแม่” เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 83 พรรษา เมื่อวันที่  16 สิงหาคม...

ประกาศ_รับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการยาสูบ

ประกาศ_รับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการยาสูบ

1_ประกาศรับสมัคร คลิก 2_ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก คลิก 3_แบบแสดงการยื่นเอกสารประกอบการสมัคร คลิก 4_ใบรับรองคุณสมบัติของตนเอง   คลิก 5_มอบอำนาจให้ยื่นใบสมัครแทน คลิก 6_แบบคำขอพิมพ์เอกสารผู้ถือหลักทรัพย์ ศรท302 คลิก 7_ใบยินยอมให้ตรวจสอบประวัติ  ...

วันคล้ายวันสถาปนาการประปานครหลวง ครบรอบ 48 ปี

วันคล้ายวันสถาปนาการประปานครหลวง ครบรอบ 48 ปี

      นางสุมิตรา นุชบุษบา รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนโรงงานยาสูบ ร่วมแสดงความยินดีและมอบเงินบริจาคสมทบเข้ากองทุนในโครงการ “กปน.ปันรอยยิ้มเพื่อสังคม” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาการประปานครหลวง ครบรอบ 48 ปี  ณ สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง ถนนประชาชื่น เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558 กองสื่อสารองค์กร News & Photo by...

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานสำนักกฎหมาย

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานสำนักกฎหมาย

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานสำนักกฎหมาย...

พนักงานยาสูบ 18 คน รับมอบ “เสื้อ-เข็มกลัด Bike for Mom”

พนักงานยาสูบ 18 คน รับมอบ “เสื้อ-เข็มกลัด Bike for Mom”

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558  รักษาการแทนผู้อำนวยการยาสูบ เป็นประธานในพิธีรับมอบเสื้อยืดและเข็มกลัดพระราชทาน ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์บริเวณโถงกลาง ชั้น 2 ตึกอำนวยการ เพื่อให้พนักงานยาสูบ จำนวน 18 คน จากชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพยาสูบ (TTTC)  เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่จัดขึ้นโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก กองบัญชาการกองทัพบก เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหามหาราชินี “Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่” ในวันที่ 16 สิงหาคม 2558...

รพ.โรงงานยาสูบ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการ

รพ.โรงงานยาสูบ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการ

โรงพยาบาลโรงงานยาสูบออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการแก่ชุมชนอาคารทรัพย์สิน 26 – 7 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2558 ณ ชุมชนอาคารทรัพย์สิน 26 – 7...

พิธีถวายราชสักการะ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

พิธีถวายราชสักการะ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2558 โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง โดย นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการยาสูบ เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ โดยมีผู้บริหารโรงงานยาสูบเข้าร่วมพิธี ในวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณห้องโถงกลาง...

สนับสนุนงบประมาณในการจัดทำโครงการปรับปรุงและพัฒนาสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

สนับสนุนงบประมาณในการจัดทำโครงการปรับปรุงและพัฒนาสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

นายมณเฑียร  สงวนรักษ์  ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนโรงงานยาสูบ มอบเงินสนับสนุนงบประมาณในการจัดทำโครงการปรับปรุงและพัฒนาสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ภายในค่าย นวมินทราชินี ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี  โดยมี พันเอก ขจรศักดิ์  ไทยประยูร  นายทหารปฏิบัติการ กรมยุทธศึกษาทหารบก เป็นผู้แทนรับมอบ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558  ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ...

กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ “หลักสูตรพลังชีวิต…พลังความสำเร็จ”

กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ “หลักสูตรพลังชีวิต…พลังความสำเร็จ”

          โรงงานยาสูบ จัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ “หลักสูตรพลังชีวิต…พลังความสำเร็จ” ให้แก่พนักงานฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 3 เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ มุ่งเน้นการทำงานเป็นทีมอย่างมีความสุข นำไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน โดยมีนางสาวดาวน้อย สุทฺธินิภาพันธ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการยาสูบ ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมเข้าร่วมกิจกรรมกับพนักงานด้วยความเป็นกันเอง เมื่อวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมเฮอริเทจ พัทยา บีช รีสอร์ต ...

วันคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาลตากสิน ครบรอบ 43 ปี

วันคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาลตากสิน ครบรอบ 43 ปี

            นางสาวชลรัตน์  คงสมศักดิ์สกุล และ นางสาวประชุมพร  ภู่เอี่ยม เป็นผู้แทนโรงงานยาสูบ มอบเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลตากสิน จำนวน 10,000 บาท เนื่องในโอกาสวันสถาปนาโรงพยาบาลตากสิน ครบรอบ 43 ปี เมื่อวันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมลิมอักษร ชั้น 6 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลตากสิน กองสื่อสารองค์กร News By Lillytoon / Photo By...

โรงงานยาสูบจัดให้มีการชี้แจงรายละเอียด เอกสารประกวดราคางานจัดหา ติดตั้ง ทดสอบระบบ เครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตบุหรี่

โรงงานยาสูบจัดให้มีการชี้แจงรายละเอียด เอกสารประกวดราคางานจัดหา ติดตั้ง ทดสอบระบบ เครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตบุหรี่

โรงงานยาสูบจัดให้มีการชี้แจงรายละเอียด เอกสารประกวดราคางานจัดหา ติดตั้ง ทดสอบระบบ เครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตบุหรี่ ด้านกระบวนการผลิตยาเส้น (Primary Process) สัญญา (M 01/1) และด้านกระบวนการผลิตยาเส้นพอง สัญญา (M01/2) ตามประกาศโรงงานยาสูบกระทรวงการคลัง รวมทั้งนำผู้เข้าร่วมประกวดราคา เข้าชมสถานที่ติดตั้งในส่วนต่าง ๆ ของ โรงงานผลิตยาสูบ 6 ณ สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม...

การรับสมัครสอบคัดเลือก พนักงานฝ่ายการแพทย์

การรับสมัครสอบคัดเลือก พนักงานฝ่ายการแพทย์

รายละเอียด...

วันคล้ายวันสถาปนาบริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ครบรอบปีที่ 85

วันคล้ายวันสถาปนาบริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ครบรอบปีที่ 85

        นางสมฤดี วัฒนาวงศ์ ผู้ช่วยฝ่ายอำนวยการและสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนโรงงานยาสูบ ร่วมแสดงความยินดีและมอบเงินบริจาคสมทบมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนคริน ทราบรมราชชนนี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมศุลกากรบริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.)ครบรอบปีที่ 85  ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จัตุจักร) ด้านทิศเหนือ ถนนกำแพงเพชร 2 กรุงเทพฯ  เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 กองสื่อสารองค์กร News & Photo by...

แจ้งเบาะแสบุหรี่ผิดกฎหมาย

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือก เข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการยาสูบ