ข่าวสารและกิจกรรม โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง

เลื่อนชมข่าวสารและกิจกรรม
วันสถาปนากรมศุลกากรครบรอบ 141 ปี

วันสถาปนากรมศุลกากรครบรอบ 141 ปี

นางมลวิภา ดุลยาภินันท์ หัวหน้ากองส่งเสริมภาพลักษณ์ ฝ่ายอำนวยการและสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนโรงงานยาสูบ ร่วมแสดงความยินดีและมอบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิธรรมรักษ์ เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมศุลกากรครบรอบ 141 ปี ณ กรมศุลกากร เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม...

โรงงานยาสูบ ร่วมสมทบทุน 1,000,000 บาท จัดสร้าง “อุทยานราชภักดิ์” เชิดชูสถาบันกษัตริย์ไทย

โรงงานยาสูบ ร่วมสมทบทุน 1,000,000 บาท จัดสร้าง “อุทยานราชภักดิ์” เชิดชูสถาบันกษัตริย์ไทย

          นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการยาสูบ ร่วมเป็นเกียรติในรายการพิเศษของสถานีวิทยุกองทัพบกช่อง 5 พร้อมบริจาคเงินจำนวน 1,000,000 บาท สมทบทุนจัดสร้างอุทยานราชภักดิ์ บนพื้นที่อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเป็นการเทิดทูนและประกาศเกียรติคุณองค์พระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่อดีตจน ถึงปัจจุบันให้เป็นที่ประจักษ์ โดยมีผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธาน เมื่อวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2558 ณ ห้องส่ง 4 สถานีวิทยุกองทัพบก ช่อง 5 สนามเป้า กองสื่อสารองค์กร News by lillytoon /Photos by...

ประกาศประกวดราคาซื้องานจัดหา ติดตั้ง ทดสอบระบบ เครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตบุหรี่ ด้านกระบวนการผลิตยาเส้น Primary Process (สัญญา M-01/1)

ประกาศประกวดราคาซื้องานจัดหา ติดตั้ง ทดสอบระบบ เครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตบุหรี่ ด้านกระบวนการผลิตยาเส้น Primary Process (สัญญา M-01/1)

  ประกาศประกวดราคาซื้องานจัดหา ติดตั้ง ทดสอบระบบ เครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตบุหรี่ ด้านกระบวนการผลิตยาเส้น Primary Process (สัญญา M-01/1) : 1. ประกาศฉบับย่อ M-01/1 - อ่านรายละเอียด 2. เอกสารประกวดราคาซื้อ M-01/1 - อ่านรายละเอียด 3. ขอบเขต และรายละเอียอคุณลักษณะเฉพาะ M-01/1 - อ่านรายละเอียด 4. Drawings M-01/1 - อ่านรายละเอียด 5. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) M-01/1 -...

ประกาศประกวดราคาซื้องานจัดหา ติดตั้ง ทดสอบระบบ เครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตบุหรี่ ด้านกระบวนการผลิตยาเส้นพอง DIET Process (สัญญา M-01/2)

ประกาศประกวดราคาซื้องานจัดหา ติดตั้ง ทดสอบระบบ เครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตบุหรี่ ด้านกระบวนการผลิตยาเส้นพอง DIET Process (สัญญา M-01/2)

  ประกาศประกวดราคาซื้องานจัดหา ติดตั้ง ทดสอบระบบ เครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตบุหรี่ ด้านกระบวนการผลิตยาเส้นพอง DIET Process (สัญญา M-01/2) : 1. ประกาศฉบับย่อ M-01/2 - อ่านรายละเอียด 2. เอกสารประกวดราคาซื้อ M-01/2 - อ่านรายละเอียด 3. ขอบเขต และรายละเอียอคุณลักษณะเฉพาะ M-01/2 - อ่านรายละเอียด 4. Drawings M-01/2 - อ่านรายละเอียด 5. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) M-01/2 -...

หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่นครบรอบ 45 ปี

หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่นครบรอบ 45 ปี

          นางนุสรา กิตติวัฒนางกูร ผู้ช่วยหัวหน้ากองสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนโรงงานยาสูบมอบกระเช้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสหนังสือ พิมพ์เดอะเนชั่นครบรอบ 45 ปี  ณ อาคารเนชั่นทาวเวอร์ ชั้น 31 บางนา กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 กองสื่อสารองค์กร News by S....

หนังสือพิมพ์สยามรัฐก้าวสู่ปีที่ 66

หนังสือพิมพ์สยามรัฐก้าวสู่ปีที่ 66

         นางนุสรา กิตติวัฒนางกูร ผู้ช่วยหัวหน้ากองสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนโรงงานยาสูบมอบกระเช้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสก้าวสู่ปี ที่ 66 หนังสือพิมพ์สยามรัฐ  ณ อาคารสำนักพิมพ์หนังสือพิมพ์สยามรัฐ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558 กองสื่อสารองค์กร News by S....

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดแถลงข่าวโครงการ “เงินทองต้องวางแผน” รุกวางรากฐานรองรับวัยเกษียณ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดแถลงข่าวโครงการ “เงินทองต้องวางแผน” รุกวางรากฐานรองรับวัยเกษียณ

        เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558 ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดแถลงข่าวโครงการ “เงินทองต้องวางแผน” เพื่อรุกวางรากฐานรองรับวัยเกษียณ พร้อมสร้างการเงินยั่งยืนให้สังคมไทย  ซึ่งมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งผู้แทนจากโรงงานยาสูบประกอบด้วย นางสาวพรสุข พันธุมะบำรุง รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ นายวีระเดช กิไพโรจน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 5 และนายปรีชา บูชาธรรม หัวหน้าส่วนงานโครงการย้ายโรงงานผลิตยาสูบ สำนักงานใหญ่ คลองเตย เข้าร่วมงานดังกล่าวและเป็นพันธมิตรร่วมกันสร้าง “วินัยการออมเพื่อการเกษียณ” ให้แก่ผู้อยู่ในวัยทำงานหรือมนุษย์เงินเดือนทุกระดับ พร้อมทั้งมีโครงการจัดอบรมให้ความรู้ในการวางแผนทางการเงินให้กับพนักงานและ ผู้ที่สนใจในอนาคตด้วย ณ โถงนิทรรศการ ชั้น 1 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กองสื่อสารองค์กร News & Photos by S....

ขยายเวลา เปิดสมัครผู้ประกอบการร้านค้า เพื่อคัดเลือกแต่งตั้งเป็นผู้ขายส่งยาสูบให้กับ Modern Trade

ขยายเวลา เปิดสมัครผู้ประกอบการร้านค้า เพื่อคัดเลือกแต่งตั้งเป็นผู้ขายส่งยาสูบให้กับ Modern Trade

ตามอนุมัติรักษาการแทนผู้อำนวยการยาสูบ ลงวันที่ 20 เมษายน 2558 ต่อท้ายบันทึกที่ ฝตล.100004/204 ลงวันที่ 17 เมษายน 2558 ให้ปรับแก้ไขหลักเกณฑ์  วิธีการ  การคัดเลือกและแต่งตั้งผู้ขายส่งยาสูบให้กับ Modern Trade ในภาคผนวก 1 ข้อ 2.1 และข้อ 2.2 ทั้งนี้  เพื่อเป็นการรองรับให้ร้านประเภท Modern Trade ซึ่งมีหลายขนาดสามารถสมัครเป็นตัวแทนประเภท ม. 1 ของโรงงานยาสูบได้   ดังนี้ 1. ประกาศระเบียบฯ ว่าด้วยกาาจำหน่ายบุหรี่ให้กับร้านค้าประเภท Modern Trade พ.ศ. 2557 ฉบับใหม่ (แก้ไขเพิ่มเติมภาคผนวก...

พิธีเปิดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

พิธีเปิดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

         นางสมฤดี วัฒนาวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนโรงงานยาสูบไปร่วมพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ รัตนราชสุดา ซึ่งโรงงานยาสูบได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์ศิลปาชีพ บางไทรฯ มาอย่างต่อเนื่อง พร้อมรับมอบของที่ระลึกจาก ฯพณฯ นายธานินทร์ กรัยวิเชียร องคมนตรี ณ Life Style Hall ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558 กองสื่อสารองค์กร News & Photos...

โรงงานยาสูบ จัดกิจกรรมสัปดาห์วันต้นไม้ประจำปีของชาติ และวันสิ่งแวดล้อมโลก

โรงงานยาสูบ จัดกิจกรรมสัปดาห์วันต้นไม้ประจำปีของชาติ และวันสิ่งแวดล้อมโลก

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2558 นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการยาสูบ เป็นประธานจัดกิจกรรมสัปดาห์วันต้นไม้ประจำปีของชาติ และวันสิ่งแวดล้อมโลก พ.ศ. 2558  บริเวณสวนหย่อมข้างตึกอำนวยการ (ฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลโรงงานยาสูบ)   โดยในปีนี้คณะผู้บริหารโรงงานยาสูบได้ร่วมกันปลูกต้นพะยูง เพื่อความเป็นสิริมงคล และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับโรงงานยาสูบ กิจกรรมในวันนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจของหลายๆหน่วยงานประกอบด้วย นิทรรศการวิธีการทำปุ๋ยหมักจากฝ่ายบริการกลาง บูธแนะนำวิธีการทำน้ำหมักชีวภาพ (น้ำ EM) จากฝ่ายการแพทย์ บูธแจกพันธุ์กล้าไม้ให้กับคณะผู้บริหารและพนักงานที่เข้าร่วมงาน จากสำนักคุณภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม โดยได้รับความอนุเคราะห์พันธุ์กล้าไม้จากกรมป่าไม้  นอกจากนี้ยังมีน้ำดื่มคลอโรฟิลด์ ซึ่งเป็นน้ำดื่มสีเขียวเพื่อสุขภาพ มาคลายร้อนให้กับทุกคนที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ด้วย กองสื่อสารองค์กร News By Lillytoon / Photo By...

นโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

นโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

...

รยส. มอบเงินสมทบกองทุนสวัสดิการกรมธนารักษ์

รยส. มอบเงินสมทบกองทุนสวัสดิการกรมธนารักษ์

         นายสุคิด  สุดดี หัวหน้ากองสื่อสารองค์กร และ นางนันทวัน  แก้วนุช ผู้ช่วยหัวหน้ากองส่งเสริมภาพลักษณ์ ฝ่ายอำนวยการและสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนโรงงานยาสูบ มอบเงินสมทบกองทุนสวัสดิการกรมธนารักษ์ จำนวน 10,000 บาท เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบปีที่ 82 ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคาร 72 ปี กรมธนารักษ์ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 กองสื่อสารองค์กร News By Lillytoon / Photo By...

หนังสือพิมพ์บ้านเมืองก้าวสู่ปีที่ 44

หนังสือพิมพ์บ้านเมืองก้าวสู่ปีที่ 44

        นางนุสรา กิตติวัฒนางกูร ผู้ช่วยหัวหน้ากองสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนโรงงานยาสูบมอบกระเช้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสก้าวสู่ปี ที่ 44 หนังสือพิมพ์บ้านเมือง  ณ อาคารสำนักพิมพ์หนังสือพิมพ์บ้านเมือง ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 กองสื่อสารองค์กร News by S....

วันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ ครบรอบ 82 ปี

วันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ ครบรอบ 82 ปี

          นางมลวิภา ดุลยาภินันท์ หัวหน้ากองส่งเสริมภาพลักษณ์ เป็นผู้แทนโรงงานยาสูบ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ครบรอบ 82 ปี และร่วมบริจาคเงินจำนวน 10,000.-บาท เพื่อบริจาคเงินทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อจัดสร้างพระประธานประจำโบสถ์วัดจีน ประชาสโมสรหรือวัดเล่งฮกยี่ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 "> กองสื่อสารองค์กร News & Photo by S....

โรงงานยาสูบ จับมือ สมาคม อบจ. แห่งประเทศไทย วางมาตรการจัดเก็บภาษียาสูบแบบบูรณาการ

โรงงานยาสูบ จับมือ สมาคม อบจ. แห่งประเทศไทย วางมาตรการจัดเก็บภาษียาสูบแบบบูรณาการ

         นางสาว ดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการยาสูบ เป็นประธานในการจัดประชุมเสวนาการจัดเก็บภาษีบำรุง อบจ.ยาสูบ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั่วประเทศ โดยงานนี้ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ 2558 มากล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “รัฐธรรมนูญใหม่กับการกระจายอำนาจ” นอกจากนี้ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างโรงงานยาสูบและสมาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย เพื่อให้การจัดเก็บภาษียาสูบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดการบูรณาการร่วมกัน เมื่อวันอังคารที่ 28 เมษายน 2558 ณ ห้องคอนเว็นชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 4 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ นอก จากนี้ยังได้นำคณะผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั่วประเทศ เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานกระบวนการผลิตบุหรี่ของโรงงานยาสูบ เมื่อวันพุธที่ 29 เมษายน 2558 ณ โรงงานผลิตยาสูบ 4 และโรงงานผลิตยาสูบ 5 ...

วันสถาปนากระทรวงการคลัง ครบรอบ 140 ปี

วันสถาปนากระทรวงการคลัง ครบรอบ 140 ปี

        นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการยาสูบพร้อมด้วยนางนันทวัน พงศ์เฉลิมพร รองผู้อำนวยการยาสูบด้านตลาด ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนากระทรวงการคลัง ครบรอบ 140 ปี และร่วมบริจาคเงินจำนวน 20,000.- บาท เพื่อสมทบเข้ากองทุนสวัสดิการ สป.กค. ณ ห้องโถงวายุภักษ์ ชั้น 1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 กองสื่อสารองค์กร News & Photos by S....

สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ก้าวสู่ปีที่ 63

สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ก้าวสู่ปีที่ 63

       นางนุสรา กิตติวัฒนางกูร ผู้ช่วยหัวหน้ากองสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนโรงงานยาสูบร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสสถานีโทรทัศน์โม เดิร์นไนน์ก้าวสู่ปีที่ 63 พร้อมมอบเงินเพื่อบริจาคเข้ามูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ณ สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 กองสื่อสารองค์กร News by S. Jnas / Photo by...

หนังสือพิมพ์ข่าวสดก้าวสู่ปีที่ 25

หนังสือพิมพ์ข่าวสดก้าวสู่ปีที่ 25

          นางนุสรา กิตติวัฒนางกูร ผู้ช่วยหัวหน้ากองสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนโรงงานยาสูบร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 25 หนังสือพิมพ์ข่าวสด พร้อมมอบเงินเพื่อเข้ามูลนิธิ ดร.โกวิท วรพิพัฒน์ ณ อาคารสำนักพิมพ์หนังสือพิมพ์ข่าวสด เขตจตุจักร กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 กองสื่อสารองค์กร News by S. Jnas / Photo by...