ราคาขายบุหรี่

ประกาศราคาขายบุหรี่  ของโรงงานยาสูบ  กระทรวงการคลัง
ตรา ขายปลีก (บาท/ซอง)
 สามิต 90
 กรุงทอง 90
 กรองทิพย์ 90
 สายฝน 90
 KRONG THIP 7.1 ซองสีแดง
 KRONG THIP 7.1 ซองสีเขียว
 WONDER รสอเมริกัน
 WONDER รสเมนทอล
 SMS ซองสีแดง
 SMS ซองสีเขียว
 GOAL ซองสีแดง
 GOAL ซองสีเขียว
LINE ซองสีแดง
LINE  ซองสีเขียว
LINE 7.1  ซองสีแดง
LINE 7.1  ซองสีเขียว
 WONDER S ซองสีแดง
WONDER S ซองสีเขียว
 ยาเส้นไม่ปรุง ตรา Line

ปรับปรุงแก้ไขเมื่อ 12  กุมภาพันธ์  2561