ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 (ซื้ออุปกรณ์เครื่องมือในการซ่อมแซมด้านเครือข่ายและสนับสนุนด้านคอมพิวเตอร์)