ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องปรับอากาศ 266 เครื่อง