ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซื้อCellulose Acetate Tow จำนวน 450,000 กก.

ดาวน์โหลดhttp://www.thaitobacco.or.th/th/wp-content/uploads/2018/07/11072018082331-1.pdf