ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 (โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษากลุ่ม Oracle รวม ชุดอุปกรณ์ และโปรแกรมสำรองข้อมูลและ San Storage)