ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อพร้อมอุปกรณ์จำนวน 24 รายการ ของเครื่อง Filtromat S-2