พนักงานยาสูบน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง รัชกาลที่ ๙

ผู้บริหารและพนักงานร่วมกันปลูกต้นปอเทืองเหลืองอร่ามใจกลางกรุง

เดือนตุลาคมเป็นเดือนที่มีความสำคัญสำหรับปวงชนชาวไทย จึงขอเชิญชวนพนักงานยาสูบและปวงชนชาวไทยร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ณ ทุ่งปอเทือง ด้านหน้าอาคารสำนักงานใหญ่โรงงานยาสูบ คลองเตย
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา ๐๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.

วันเสาร์ – วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ เวลา ๐๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.