นางประภาพรรณ ประพันธ์พจน์  ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนโรงงานยาสูบ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวันครบรอบวันสถาปนา สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ครบรอบ  15 ปี เมื่อวันอังคารที่ 3  ตุลาคม 2560