คุณลักษณะเฉพาะวัสดุห่อมวนของโรงงานยาสูบ

คุณลักษณะเฉพาะวัสดุห่อมวนของโรงงานยาสูบ

 1. HIGH SHRINK POLYPROPYLENE FILM
 2. POLYPROPYLENE FILM (PP FILM)
 3. BOPP FILM ห่อบุหรี่สิบซองชนิดม้วน ความหนา 25 ไมครอน
 4. BOPP FILM ห่อบุหรี่สิบซองชนิดม้วน ความหนา 30 ไมครอน
 5. Self Adhesive Tear Strip
 6. Solid-Backed Aluminium Foil
 7. กระดาษ PLUG WRAP ชนิดมีความพรุน
 8. กระดาษซองใน (INSIDE PAPER OF CIGARETTE PACKET)
 9. กระดาษอาร์ตการ์ดมันหน้าเดียว ชนิดแผ่น 210 กรัมต่อตร.. ขนาดกว้าง 31⅛ นิ้ว ยาว 43 นิ้ว
 10. กระดาษอาร์ตการ์ดมันหน้าเดียว ชนิดแผ่น 260 กรัมต่อตร.. ขนาดกว้าง 31⅛ นิ้ว ยาว 43 นิ้ว
 11. กระดาษอาร์ตมันสองหน้า ชนิดแผ่น 80 กรัมต่อตร.. ขนาด
 12. กระดาษอาร์ตมันสองหน้า ชนิดม้วน 80 กรัมต่อตร.. ขนาด
 13. กล่องกระดาษลูกฟูกชนิด TELE C – 48 (สำหรับบรรจุใบยาอบแล้ว)
 14. กระดาษลูกฟูกบรรจุใบยาแห้งเตอร์กิช
 15. กล่องกระดาษลูกฟูกสีน้ำตาลสำหรับบรรจุบุหรี่
 16. กาว HOT MELT (No.10)
 17. กาว HOT MELT ติดตะเข็บมวนก้นกรอง
 18. กาว No.5 (ติดซองแข็ง ซองอ่อน แสตมป์ ห่อ 10 ซอง)
 19. กาวติดตะเข็บมวนบุหรี่ ( No.6)
 20. เทปกาวปิดกล่องบรรจุบุหรี่ขนาด 72 MM
 21. ผ้าหมึก (RIBBON)
 22. สติ๊กเกอร์ (LABEL)
 23. คุณลักษณะเฉพาะของกระดาษ PLUG WRAP ชนิดมีความพรุน สำหรับบุหรี่ 7.1

หมายเหตุ

1. โรงงานยาสูบสงวนสิทธิในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ(SPECIFICATIONS) โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2. การยื่นเสนอราคาทุกครั้งให้พิจารณาคุณลักษณะเฉพาะ (SPECIFICATIONS) ที่ปรากฏตามเอกสารจัดซื้อจัดจ้างเท่านั้น

3. หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ