คุณลักษณะเฉพาะวัสดุห่อมวนของการยาสูบแห่งประเทศไทย

คุณลักษณะเฉพาะวัสดุห่อมวนของการยาสูบแห่งประเทศไทย

 1. HIGH SHRINK POLYPROPYLENE FILM
 2. HIGH SHIRINK POLYPROPYLENE FILM ชนิดม้วนสำหรับ SUPER SLIM
 3. POLYPROPYLENE FILM (PP FILM)
 4. BOPP FILM ห่อบุหรี่สิบซองชนิดม้วน ความหนา 25 ไมครอน
 5. BOPP FILM ห่อบุหรี่สิบซองชนิดม้วน ความหนา 30 ไมครอน
 6.  BOPP FILM ห่อบุหรี่สิบซองชนิดม้วนสำหรับบุหรี่ขนาด 7.1
 7.  BOPP FILM ห่อบุหรี่สิบซองชนิดม้วนสำหรับบุหรี่ขนาด SUPER SLIM
 8. Self Adhesive Tear Strip
 9. Solid-Backed Aluminium Foil
 10. กระดาษ PLUG WRAP ชนิดมีความพรุน
 11. กระดาษ PLUG WRAP ชนิดมีความพรุน 7.1
 12. กระดาษซองใน (INSIDE PAPER OF CIGARETTE PACKET)
 13. กระดาษอาร์ตการ์ดมันหน้าเดียว ชนิดแผ่น 210 กรัมต่อตร.. ขนาดกว้าง 31⅛ นิ้ว ยาว 43 นิ้ว
 14. กระดาษอาร์ตการ์ดมันหน้าเดียว ชนิดแผ่น 260 กรัมต่อตร.. ขนาดกว้าง 31⅛ นิ้ว ยาว 43 นิ้ว
 15. กระดาษอาร์ตมันสองหน้า ชนิดแผ่น 80 กรัมต่อตร.. ขนาด
 16. กระดาษอาร์ตมันสองหน้า ชนิดม้วน 80 กรัมต่อตร.. ขนาด
 17. กล่องกระดาษลูกฟูกชนิด TELE C – 48 (สำหรับบรรจุใบยาอบแล้ว)
 18. กระดาษลูกฟูกบรรจุใบยาแห้งเตอร์กิช
 19. กล่องกระดาษลูกฟูกสีน้ำตาลสำหรับบรรจุบุหรี่
 20. กาว HOT MELT (No.10)
 21. กาว HOT MELT ติดตะเข็บมวนก้นกรอง
 22. กาว No.5 (ติดซองแข็ง ซองอ่อน แสตมป์ ห่อ 10 ซอง)
 23. กาวติดตะเข็บมวนบุหรี่ ( No.6)
 24. เทปกาวปิดกล่องบรรจุบุหรี่ขนาด 72 MM
 25. ผ้าหมึก (RIBBON)
 26. สติ๊กเกอร์ (LABEL)

หมายเหตุ

1. โรงงานยาสูบสงวนสิทธิในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ(SPECIFICATIONS) โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2. การยื่นเสนอราคาทุกครั้งให้พิจารณาคุณลักษณะเฉพาะ (SPECIFICATIONS) ที่ปรากฏตามเอกสารจัดซื้อจัดจ้างเท่านั้น

3. หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ