วันเสาร์, 21 ตุลาคม 2017

วิธีใหม่ : ประกาศร่าง TOR

วิธีใหม่ : e-bidding

วิธีใหม่ : e-market

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 พลโท สุรไกร จัตุมาศ ประธานกรรมการอำนวยการโรงงานยาสูบ นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ ผู้อำนวยการยาสูบ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานยาสูบ รวมไปถึงประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงโรงงานยาสูบ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร หลังเสร็จสิ้นพิธีทำบุญตักบาตร คณะผู้บริหารได้มอบพันธุ์ไม้สีเหลืองพร้อมด้วยพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นที่ระลึกให้แก่ผู้เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้...