วันศุกร์, 25 พฤษภาคม 2018

วิธีใหม่ : แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 (ซื้อลิขสิทธิ์พร้อมบำรุงรักษาระบบ Google Application - G suite)

วิธีใหม่ : ประกาศร่าง TOR

วิธีใหม่ : e-bidding

วิธีใหม่ : e-market

วิธีใหม่ : ประกาศร่าง TOR

วิธีใหม่ : วิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ราคากลาง